مطالب مرتبط با کلید واژه " 250 هزار دلار "


خدمات

خدمات

عمده فعالیت شرکت در زمینه ارایه مشاوره کسب شهروندی ترکیه از روش خرید ملک می باشد که طبق آخرین تغییرات صورت گرفته در قانون نسبت به سایر روشها ساده تر و با هزینه کمتر می باشد.