اخذ شهروندی ترکیه در ۲۰۱۸ با سرمایه گذاری در یکی از بانک ها با صندوق های سرمایه گذاری

تعداد بازدید:۴۰
( ۲ )
اخذ شهروندی ترکیه در ۲۰۱۸ با سرمایه گذاری در یکی از بانک ها  با صندوق های سرمایه گذاری

طبق قوانیین جدید تصویب شده در سپتامبر 2018 ترکیه شما می توانید با سپرده گذاری حداقل 500 هزار دلار در یکی از بانک های ترکیه یا صندوق های سرمایه گذاری در ترکیه و ارایه تعهد نگهداری سه ساله آن بلافاصله شهروندی ترکیه را بدست آورید..

این روش یکی از سریعترین روشهای اخذ شهروندی ترکیه است. کافی است. در این روش تبعه خارجی یا وکیل قانونی وی می تواند با مراجعه به اداره نظارت و تنظیم بانکداری ترکیه یا BDDK نسبت به دادن فرم تعهد مربوطه اقدام نماید. سپس اداره مزبور شما را به بانک یا صندوق مورد نظر معرفی کرده و شما مبلغ مورد نظر را به حساب مشخص به نام خود ثبت کنید. پس از این مرحله اداره BDDK طی یک نامه شما را به اداره نفوس و شهروندی جهت شروع روند مراحل اداری شهروندی معرفی می کند.

فرم تعهدنامه اخذ شده توسط BBDK  را می توانید از اینجا دریافت کنید و مطالعه نمایید.

کلید واژه ها: سرمایه گذاری در بانکصندوق سرمایه گذاری ترکیهشهروندیسرمایه گذاری در ترکیه2018