اقامت دایم و شهروندی ترکیه

تعداد بازدید:۸۵
( ۲ )
روشهای اخذ اقامت دایم و شهروندی ترکیه
اقامت دایم و شهروندی ترکیه

در سپتامبر 2018 دولت ترکیه جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی قوانین اخذ شهروندی را به مقدار قابل توجهی را ساده تر کرد.

طبق "شهروندی جمهوری ترکیه" مصوب سال 2010 و تغییرات صورت گرفته در سپتامیر 2018 تحت شرایط زیر شهروندی ترکیه قابل کسب می باشد:

- تبعه خارجی حداقل 500 هزار دلار آمریکا و یا معادل لیر آن در ترکیه سرمایه گذاری ثابت نموده باشد.

- اقدام به خرید ملک غیرمنقول حداقل به مبلغ 250 هزار دلار آمریکا و یا معادل لیر آن در ترکیه و الزام به عدم فروش تا سه سال

- استخدام 50 نفر تبعه ترک

-مبلغ 500 هزار دلار در حساب یکی از بانک های ملی ترکیه سرمایه گذاری نموده و به مدت سه سال حساب را باز نگه دارد.

کلید واژه ها: اقامت دایم ترکیهشهروندی ترکیهروزنامه رسمی2018