خدمات

خدمات

عمده فعالیت شرکت در زمینه ارایه مشاوره کسب شهروندی ترکیه از روش خرید ملک می باشد که طبق آخرین تغییرات صورت گرفته در قانون نسبت به سایر روشها ساده تر و با هزینه کمتر می باشد.

 

کلید واژه ها: 2018250 هزار دلارخرید خانهایرانشهروند ترکیه