درباره ما

درباره ما

شرکت مشاوره نوین استانبول (novin istanbul danışmanlık AŞ)  با سابقه ارایه مشاوره از سالهای 1390 اکنون در زمینه ارایه خدمات مشاوره جهت اخذ شهروندی و اقامت دایم ترکیه فعالیت می کند. قابل ذکر است که خدمات مربوط به اقامت موقت (تحصیلی، کاری و توریستی) جزو لیست خدمات شرکت نمی باشد.

وجه تمایز  فعالیت های شرکت ما با سایر شرکتها اینست که در کلیه مراحل اداری و حقوقی مربوط به اخذ اقامت دایم و یا شهروندی ترکیه، شخص مشتری حضور فعال دارد. فعالیتهایی نظیر ثبت نام، درخواست  و ارایه مدارک به ارگانهای رسمی ترک نظیر اداره مهاجرت، دفاتر اسناد رسمی، پلیس و ارایه ترجمه مدارک به عهده شرکت بوده و در مراحلی نظیر حضور در بانک ها و پرداخت وجوه و امضای رسمی شخص مشتری حضور خواهد داشت. مزیت عمده این روش عدم دغدغه فکری مشتری است که متاسفانه در سالیان اخیر به دلیل وجود برخی شرکتهای غیرحرفه ای پیش آمده است.