اخبار

زمان بسیار اندکی تا افتتاح بزرگترین فرودگاه دنیا در استانبول باقی است.

فرودگاه جدید استانبول با ظرفیت ۲۰۰ میلیون مسافر در مرحله افتتاح قرار دارد. ۳۵۰ هدف مسافرتی، ۱.۵ میلیون متر مربع فضای سرپوشیده و ظرفیت پارکینگ سرپوشیده ۲۵۰۰۰ خودرو، بزرگترین فرودگاه جهان خواهد بود.

ادامه مطلب