نکته مهم جهت محاسبه قیمت ملک بر حسب دلار جهت درخواست شهروندی

نکته مهم جهت محاسبه قیمت ملک بر حسب دلار جهت درخواست شهروندی

تعداد بازدید:۳۸
نکته مهم جهت محاسبه قیمت ملک بر حسب دلار جهت درخواست شهروندی

بسیاری از افرادی بدون اطلاع از روند و امور اداری ترکیه بصورت شخصی اقدام به خرید ملک و درخواست شهروندی می نمایند. برخی نکات ریز وجود دارد که منجر به رد درخواست آنها از اداره تاپو می شود. برای مثال برای محاسبه قیمت ملک بر اساس دلار نرخ دلار موثر اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز تنظیم سند معیار می باشد. خیلی از افراد بدون آگاهی از جزییات این قضیه بصورت اشتباه اقدام به محاسبه قیمت ملک خریداری شده می نمایند. در این حالت با محاسبه مقدار واقعی ملک توسط اداره تاپو و نرسیدن قیمت به مرز ۲۵۰ هزار لیر درخواست شما رد می شود.

نکته مهمی که در محاسبه نرخ ارز بانک مرکزی باید درنظر داشت آنست که بانک مرکزی نرخ ارز روزانه را بین ساعات ۱۰ صبح و ۱۵ بعدازظهر محاسبه می کند و آنرا در ساعت ۱۵:۳۰ در سایت خود اعلام می کند.  اگر ساعت تنظیم سند ملک قبل از ساعت ۱۵:۳۰ باشد، چون نرخ ارز هنوز اعلام نشده، اداره تاپو نرخ ارز روز قبل را مدنظر قرار خواهد داد.

کلید واژه ها: نرخ ارز بانک مرکزی ترکیهخرید ملک ترکیه 2019


نظر شما :