خبر مهم در خصوص افرادی که تمایل به خرید یا فروش ملک دارند...

از تاریخ ۰۴/۰۳/۲۰۱۹ به بعد افراد تبعه خارجی که اقدام به خرید یا فروش ملک در ترکیه می نمایند، ملزم به اخذ برگه رسمی ارزش گذاری می شوند

تعداد بازدید:۴۹
از تاریخ ۰۴/۰۳/۲۰۱۹ به بعد افراد تبعه خارجی که اقدام به خرید یا فروش ملک در ترکیه می نمایند، ملزم به اخذ برگه رسمی ارزش گذاری می شوند

از تاریخ 04/03/2019 به بعد افراد تبعه خارجی که اقدام به خرید یا فروش ملک در ترکیه می نمایند، ملزم به اخذ برگه رسمی ارزش گذاری از شرکت های دارای مجوز از spk  هستند. قیمت ذکر شد در سند ملک نباید کمتر از از مقدار ارایه شده در برگه ارزشگذاری باشد. این مساله برای کسانی که می خواهند قیمت ملک را کمتر از میزان واقعی نشان دهند از اهمیت بسیاری برخوردار است. متن دستوراالعمل را در اینجا بینید.

کلید واژه ها: ارزشگذاری ملک در ترکیه2019spkخرید و فروش ملک در ترکیه 2019


( ۱ )

نظر شما :