مدارک موردنیاز برای درخواست تنظیم سند در ادارات اسناد و املاک (تاپو) چیست؟

مدارک موردنیاز برای درخواست تنظیم سند در ادارات اسناد و املاک (تاپو) چیست؟

تعداد بازدید:۱۱
حسب سوالات بسیاری از دوستان در تلگرام یا اینستاگرام، مدارک موردنیاز برای تنظیم تنظیم سند ملک در ادارات اسناد و املاک (تاپو) بیان می شود.
مدارک موردنیاز برای درخواست تنظیم سند در ادارات اسناد و املاک (تاپو) چیست؟

مدارک موردنیاز برای درخواست در اداره تاپو چیست؟

  • سند رسمی ملک یا اطلاعات استان، شهر، محله، قطعه، ساختمان
  • کارت شناسایی یا پاسپورت ( در صورت نیاز ترجمه رسمی پاسپورت)
  • گزارش ارایه شده توسط شرکتهای رسمی ارزیابی قیمت (دارای لیسانس از BBDK)
  • بیمه زلزله ساختمان
  • 2 عدد عکس 6*4 از طرفین قرارداد
  • تاییدیه ارزش رایج ملک که از شهرداری محله تامین می شود
  • شماره مالیاتی طرفین قرارداد
  • حواله بانکی رسمی با مهر و امضا
  • در صورت عدم آشنایی طرفین به زبان ترکی، حضور مترجم رسمی (دادگستری منطقه)
  • در صورت وجود وکیل، وکالتنامه رسمی (در صورت تنظیم وکالتنامه در خارج از ترکیه شروط دستورالعمل شماره 2015/5 (1767) باید مدنظر قرار گیرد.

 

کلید واژه ها: تنظیم سند ملکمدراک سند ملک در ترکیهخرید ملک ترکیه 2019مدارک موردنیازاداره املاک ترکیه


( ۱ )

نظر شما :