نرخ رشد خرید ملک توسط ایرانیان در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸

نرخ رشد خرید ملک توسط ایرانیان در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸

تعداد بازدید:۲۶۴۸۲
موسسه آمار ترکیه نرخ رشد خرید ملک توسط ایرانیان در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ را منتشر کرد.
نرخ رشد خرید ملک توسط ایرانیان در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸

موسسه آمار ترکیه نرخ رشد خرید ملک توسط ایرانیان در سالهای 2014 تا 2018 را منتشر کرد. افزایش بی سابقه خرید ملک را در سال 2018 و پس از آسانتر شدن شرایط شهروندی ترکیه مشاهده می فرمایید.

کلید واژه ها: موسسه آمار ترکیهنرخ افزایش خرید ملک توسط ایرانیان2018شهروندی ترکیهپاسپورت ترکیه


( ۱ )

نظر شما :